Telefoon: (+31) 315 34 61 64
Social media:

St. Anthonius van Paduakerk te Loosbroek

  • Home
  • St. Anthonius van Paduakerk te Loosbroek

St. Anthonius van Paduakerk te Loosbroek

Het door Vermeulen uitgevoerde project in Loosbroek is voor alle partijen tot volle tevredenheid verlopen. Tijdens de feestelijke opening was men zeer onder de indruk van het gerealiseerde lichtconcept Clair-Lux. Het parochiebestuur had veel voorwerk gedaan om tot de keuze voor Vermeulen Lichtarchitectuur te komen. Zij hebben daarbij meerdere adviezen aangevraagd. Vermeulen Lichtarchitectuur kwam daar als beste in prijs en kwaliteit verhouding uit voort. De dankbaarheid om met Hendrik Jan Verder te gaan en wat dat heeft opgeleverd voor de kerk en parochie is duidelijk weergegeven in de verschillende toespraken op de feestelijke heropening. (zie hieronder)

Tijdens de toespraak zijn om ca. 21:00h alle lichten ontstoken. Dit was fascinerend om te zien en de reacties te horen in deze zeer goed bezette kerk. 

Het lichtontwerp is nu helemaal uitgevoerd. De grote fresco wordt diffuus zeer gelijkmatig uitgelicht. De indirecte verlichting valt dankzij een uniek reflectortechniek, vormgeving en kleur niet echt op. Alle armaturen zijn geïntegreerd en aan de omgeving aangepast,  waarbij de doelmatigheid niet uit het oog is verloren. De installateur heeft alle bekabeling onzichtbaar weg weten te werken. Dankzij goed overleg tijdens de samenwerking is het eindresultaat voor het parochiebestuur boven verwachting goed geworden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 15 april is in de de kerk in Loosbroek het lichtplan, dat door Vermeulen Lichtarchitectuur is ontworpen en uitgevoerd, in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan sprak pastoor Janssen onderstaande openingswoorden. 

Plechtige ingebruikname van de gerestaureerde kerk van Loosbroek – 15 april 2015

In Holland staat een huis. Neen. Vandaag zeggen we: In Loosbroek staat een huis. Het is een huis van mensen, het is het huis van God. Het is een huis van mensen en dus zullen mensen het moeten bewonen, zullen mensen het moeten onderhouden, zullen mensen er van moeten kunnen genieten. Het zal dus een plek moeten innemen in het leven van de mensen van Loosbroek. Anders is dit prachtige, opgeknapte gebouw geen huis van mensen.

Omdat dit gebouw een huis van mensen is, kan het ook een huis van God worden. Hoe is dat zo gekomen? Onze voorouders hebben met dubbeltjes en kwartjes, en niet te vergeten met een flinke sponsoring van het Antoniusfonds van een rijke zakenman, deze kerk gebouwd. Met acties en sponsoring is deze ook bij de tijd gehouden. Dat is de kracht van een gemeenschap, van een levende gemeenschap. Maar de waarde van dit kerkgebouw zit ‘m niet in de stenen, zit ‘m ook niet in de nieuwe verflaag, zit ‘m niet in de nieuwe geluidsinstallatie, zit ‘m niet in de nieuwe verlichting. De waarde van dit kerkgebouw zit ‘m in hoe hier mensen bijeenkomen, zit ‘m in hoe hier wordt gebeden. De kerk blijft het gebouw waar mensen bijeenkomen om de hoogtepunten en dieptepunten van hun bestaan te vieren, er zin aan te geven, dat wil zeggen: betekenis. Om de broodnodige inspiratie op te doen in hun vaak hectische bestaan. Daarom is het ook belangrijk dat zo’n kerk met de beleving van mensen meegaat. Daarom ook dat we dit gebouw zó inrichten dat we het ruimer kunnen gebruiken dan alleen de zondagse mis. Daarom is het belangrijk dat we het interieur van deze kerk ook aanpassen zodat we creatiever met het gebouw kunnen omgaan.

Maar waar leg je dan de accenten? Ik ga te rade bij dat oude Boek dat we iedere keer weer in deze kerk openslaan. Op de eerste bladzijde van de Bijbel krijgen we al een opdracht. God sprak: "Er zij licht… [nu gaat de volle verlichting aan] en er was licht". En in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes staat er dat Jezus - die we telkens hier doen oplichten - het licht der wereld is. Vervolgens wordt aan ons de opdracht gegeven om van het licht te getuigen. Hoe? Laten we hier beginnen. Wat wordt in deze kerk aangelicht? De tafel van ontmoeting, die staat centraal en blijft centraal. Iedere tafel is al bedoeld om mensen rond die tafel bijeen te brengen. Hier krijgt dit menselijke gegeven een update: er is ook de ontmoeting met God want Hij geeft zichzelf hier in Brood en Beker. Wat wordt nog meer opgelicht? De plaats van waaruit we de verhalen vertellen uit dat Boek van God met mensen. En dan wordt ook nog door het spel van indirect en direct licht onze blik omhoog getrokken. Dit is geen plek voor neerslachtige mensen. Mocht je dat zijn – en soms hebben we er alle reden toe – dan klinkt hier de boodschap: heft uw hoofden omhoog en geloof, geloof in het goede Verhaal. Geloof er in dat er van je gehouden wordt. Mocht dat te moeilijk zijn of ben je teleurgesteld in de liefde: weet dat je een kind van God bent en dat God geen mens laat vallen.

Deze kerk is dus geen gewoon gebouw. Deze kerk in het hart van Loosbroek daagt ons allen uit om aandacht te geven aan dat ‘meer tussen hemel en aarde’. Mensen worden erg arm – geestelijk arm bedoel ik dan – wanneer hun hele bestaan wordt geregeerd door alles wat er van hen verwacht wordt. Wij zijn tot vrijheid geschapen en te vaak laten we ons weer tot slaaf maken van wat de publieke opinie ons gebiedt.

Gelukkig voor Loosbroek dat we deze kerk hebben. Het is een gebouw voor vrije mensen die instaan voor elkaar. Mensen die de opgelegde participatiemaatschappij ombuigen tot een hartelijke gemeenschap. Deze kerk van Loosbroek is de plek waar hiervoor inspiratie wordt geboden. Deze kerk van Loosbroek wil mensen een weg van licht laten gaan.

 Joost Jansen o.praem.

 


Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden? Voel u vrij. Kom in contact

© 2015. Lichtarchitectuur Vermeulen / Lichtendekerk.nl. Website door The Social Factory, Alle rechten voorbehouden.